Giới thiệu về Toái Nguyệt ký sự

Đã mang tiếng ở trong trời đất.

Phải có danh gì với núi sơn.

Đó là lý do hình thành của Blog này. Với kinh nghiệm của một dev kinh nghiệm trong lĩnh vực Blockchain, mình - bút danh là Toái Nguyệt, quyết định dựng lên ký sự này để chia sẻ và hướng dẫn cho những thế hệ dev Blockchain tiếp theo bắt đầu và giúp non-dev có góc nhìn với công nghệ này từ khía cạnh kỹ thuật. Ngoài ra Blog còn là ký sự kinh nghiệm về một cuộc đời không muốn ngừng nghỉ việc phát triển bản thân để chuẩn bị cho sự xuất hiện của kỷ nguyên Robot.

1. Sứ mệnh

Toái Nguyệt ký sự là nhật ký ghi chép lại vốn kiến thức và tầm mình của mình. Mình muốn thông qua viết Blog, có thêm phương hướng và động lực để tiến tiếp vì tại chỗ chúng ta đang đứng chính là điểm bùng phát của công nghệ. Nơi mà những ai có tầm nhìn và năng lực có thể dẫn dắt các ngọn gió và đứng lên đầu ngọn sóng chạm tới những chân trời của thế kỷ.

2. Mong muốn

Qua việc viết lại Blog, mong muốn của mình trước hết là để lại di sản của chính mình.

Chúng ta ai cũng khác nhau ít nhiều về cuộc sống, quan điểm và suy nghĩ. Mình muốn tìm những đồng đội để bù trừ năng lực của nhau, để tạo mạng lưới quan hệ hỗ trợ nhau đi lên.

3. Kế hoạch phát triển

Blog này sẽ có 4 dạng bài viết chính:

  • Chủ đề kỹ thuật: phần đa là kinh nghiệm với Blockchain, ngoài ra sẽ có những bài viết về kiến trúc, thiết kế, cấu trúc dữ liệu giải thuật căn bản, …
  • Chủ đề kinh nghiệm: chia sẻ trải nghiệm của bản thân với nghề, công nghệ, sách và cuộc sống.
  • Chủ đề tài chính: kiến thức tài chính, tư duy, tầm nhìn và kế hoạch để đạt tư do tài chính từ con đường lập trình.
  • Chủ đề khác: thông báo, tâm sự, linh tinh những thứ khác.

Và lời cuối cùng: “Xin chào mừng bạn đến với Blog của mình”.