UX của Crypto: Phần cuối - Kết luận rút ra

Hành trình hiểu về UX của Crypto đã đến hồi kết, đây là bài viết tóm tắt lại những điểm chính mà mình đã học được trong quá trình tìm hiểu về UX của Crypto. Bài viết này sẽ không đi sâu vào từng chi tiết nhỏ mà chỉ tập trung vào những điểm chính của nghiên cứu. Nếu bạn muốn đọc chi tiết hơn thì có thể đọc lại các bài viết trước của mình.

Kết luận rút ra

Kết luận 1

Điều đưa chúng ta đến được đây không giúp chúng ta đến được chỗ đó: Nhóm người dùng sớm có lý do tiếp nhận khác với nhóm người dùng phổ thông.

Kết luận 2

Nhiều ứng dụng Crypto đang quá tải . “Nhiều” không đồng nghĩa với “tốt” nếu việc đó khiến người dùng khó hiểu hoặc nó mang cho người ta cơ hội không rõ ràng nhưng lại có rủi ro lớn.

Kết luận 3

Hầu hết ứng dụng Crypto không tập trung vào làm rõ những giá trị tiền năng mà chúng có thể giải quyết được vấn đề thực tế cho hầu hết người dùng.

Kết luận 4

UX ≠ UI. Trải nghiệm người dùng tốt yêu cầu nhiều hơn việc tạo ra những hiệu ứng tốt hay một giao diện theo best practices.

Kết luận 5

Làm rõ sự khác biệt giữa “đầu tư” và “giao dịch” , sau đó thiết kế những tương tác phù hợp theo đó.

Kết luận 6

Tập trung vào trải nghiệm nối (tương tác giữa các ứng dụng blockchain như ví → dapp) để tạo lên một trải nghiệm decentralized tốt.

Chi tiết nghiên cứu

Appendix